Waarvoor is noodverlichting bedoeld?

Noodverlichting is verplicht in gebouwen waar meer dan 75 mensen tegelijkertijd aanwezig kunnen zijn. Dat kan een kantoorpand zijn, een hotel, maar ook feestzaal. Maar niet alleen de aanwezigheid van noodverlichting is verplicht. Bouwbesluit 2021 en de Arbowet stelt ook het adequaat onderhouden van de noodverlichting verplicht als eis aan de eigenaar van het gebouw.

Felheid en de werking van deze verlichting moeten dus regelmatig gecontroleerd worden. Als het onderhoud achterstallig blijkt te zijn, kan dat uitlopen tot bekeuringen die uitgeschreven worden. Ook kan toegang tot het gebouw geweigerd worden totdat aan de eisen is voldaan.

Wat is noodverlichting?

Vaak leggen mensen een directe relatie tussen noodverlichting en brandveiligheid. Dit komt mede doordat handhaving in de regel een taak is van de brandweer. Het is echter een groot misverstand dat noodverlichting in de eerste plaats is bedoeld om veilig te kunnen vluchten bij brand.

Pas wanneer brand resulteert in spanningsuitval kan noodverlichting een levensreddende functie bieden. Noodverlichting dient om mensen in staat te stellen veilig een gebouw te verlaten wanneer de netspanning uitvalt, ongeacht de oorzaak.

Noodverlichting is een verlichting die automatisch wordt ingeschakeld bij het uitvallen van alle elektriciteit. De lamp zit aangesloten op het lichtnet als met een batterij of noodstroomvoeding, die de lamp indien nodig van elektriciteit voorziet.

Regels over noodverlichting

Het is een van de noodzakelijke voorzieningen, omdat deze een veilig gebruik van de vluchtwegen en nooduitgangen mogelijk maken.

  • Voor noodverlichting is de Europese norm NEN-EN 1838:2013 van toepassing. De norm geldt voor gebouwen waar publiek en werknemers toegang tot hebben.
  • Deze norm verwijst weer naar NEN-EN-IEC 60598-2-22, die de eisen beschrijft voor verlichtingsarmaturen.
  • NEN-EN-ISO 7010 beschrijft de veiligheidssymbolen en –kleuren, waaronder het wereldwijd gangbare en geaccepteerde pictogram voor vluchtroute aanduiding.
  • In de NEN-EN 50172 staan voorschriften over noodverlichting, het ontwerpen van een noodverlichtings installatie, de keuze voor een systeem, het onderhouden ervan en het vastleggen van informatie. In de norm staan veel verwijzingen naar NEN-EN 1838.
  • De NEN 1010: Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties bevat naast technische uitvoeringseisen specifieke eisen voor medisch gebruikte ruimten.
  • NEN-EN 50171 definieert de algemene eisen voor centraal gevoede noodverlichtings systemen. De opbouw en aanleg van systemen zijn uitgebreid beschreven.

Onderhoud van noodverlichting

Onderhoud en inspectie dient minimaal een keer per jaar te gebeuren. Hiermee wordt bedoeld: het vaststellen of het systeem voldoet aan alle eisen

Als alle voorbereidingen zijn getroffen en afspraken zijn gemaakt met de opdrachtgever, dan kan de daadwerkelijke inspectie beginnen. Daarbij zijn de volgende documenten vereist:

• Actuele schaaltekeningen van het gebouw waarin de noodverlichting is geprojecteerd
• Ontruimingstekeningen – om te bepalen wat de vluchtroutes zijn
• Verslagen van eerdere inspecties
• Logboek van het uitgevoerde onderhoud
• Verslagen van risico-inventarisaties en – evaluaties met betrekking tot risicovolle werkplekken en/of noodverlichting
• Eventueel overige documenten

Een eerste indruk van een systeem is vaak veelzeggend. Zo is snel te zien of een installatie goed is onderhouden of dat er sprake is van achterstallig onderhoud. Los daarvan worden tijdens de inspectie zes vragen beantwoord:

• Past het noodverlichtingssysteem nog bij het gebruik van het gebouw?
• Is voldoende rekening gehouden met specifieke risicovolle situaties?
• Voldoen de toegepaste producten?
• Is de noodverlichting correct geïnstalleerd?
• Wordt het vereiste lichtniveau behaald?
• Behalen de armaturen de vereiste brandduur bij nood?

Volg je ons al op social media?

En blijf op de hoogte van de laatste trends en acties én doe inspiratie op voor jouw bedrijf!

Super deals maken?

Bij ons hoef je niet te onderhandelen bij meerdere aankopen. Je krijgt altijd een SUPERDEAL tegen zeer scherpe prijzen. Ideaal als je grootverbruiker bent of graag bespaart.